3D modelácia ponúka zhotovenie vizualizácií vašich projektov alebo štúdií. Otvára pohľad do budúcna na zatiaľ neexistujúce i zrealizované budovy. Vytvára virtuálnu ideu diela, ktorá dotvára celok projektu. Premenou modelu na reálne obrázky sa vysoko zefektívňuje predaj nehnuteľností, či reklamnú prezentáciu realitných agentúr. Vynikajúco zatraktívňuje prezentáciu projektu, architektom napomáha pri vylepšení projektu a umožňuje rýchle premeny farebného a materiálového riešenia.

Jednou z hlavných výhod počítačovej vizualizácie je možnosť rýchleho vytvárania viacerých variantov jedného diela. Pri projektoch je možné vytvoriť celý rad návrhov, ktoré sa líšia farebnosťou, druhmi použitých materiálov a textúr. Výhodou vizualizácie sú nižšie náklady a vyššia efektivita konečného produktu oproti klasickému vytváraniu modelov.

Napomáha tiež pri urýchlení stavebného konania a presnou predstavou v projektovej fáze znižuje počet zmien a tým šetrí vaše náklady a dokonale odprezentujete Váš produkt bez nutnosti jeho výroby a následného fotenia. Fotorealistická vizualizácia je plnohodnotnou náhradou fotografie a v súčasnosti je to aj veľmi vyhľadávaný spôsob prezentácie.